Artykuły dotyczące tradycyjnej medycyny chińskiej (TMC)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami (publikowanymi lub wykładami publicznymi) poświęconymi różnym zagadnieniom tradycjnej medycyny chińskiej.

1. Claude Diolosa z Francji - wykłady publiczne (wyłada TMC w Polsce od 1986 r.):
a)
Alergia wg tradycyjnej medycyny chińskiej
b) Pediatria. Matka i dziecko wg tradycyjnej medycyny chińskiej
c)
Psychologia w tradycyjnej medycyny chińskiej
d) Psychologiczne przyczyny chorób w medycynach Wschodu
e) Reumatyzm i ból pleców
f) Ginekologia w
tradycyjnej medycyny chińskiej
f) Duchowość i medycyna

2. Wywiad M. Mazura ("Zwierciadło Medycyny") Zaburzenia emocjonalne: ich rozumienie i sposób leczenia z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej - na przykładzie lęku, z Matthiasem Hunecke z Niemiec (wykłada TMC w Polsce od 1998 r.)

3. Marek Kalmus Tradycyjna medycyna chińska szansą dla polskich pacjentów i polskiej służby zdrowia - Omówienie korzyści z tradycjnej medycyny chińskiej w ochronie zdrowia w Polsce oraz wymagań dotyczących jej szkolenia.

4. Nauczanie TMC w Polsce - list dr Tadeusza Błaszczyka (Niemcy) o przyszłości tradycyjnej medycyny chińskiej w Polsce i zasadach organizacji szkoleń TMC.